Eri Yabuki,Mari Taira Làm trơn lồn cho nhau để khách đến địt khỏi bị đau