Nếu khách đánh bài có nhu cầu địt các em sẵn sàng phục vụ Akane Watanabe,Misato Sakurai